Επικοινωνία

 

Στην ομάδα λειτουργούν τα τμήματα:
ΦΥΤΩΡΙΟ, ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Δ’ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Γ’.

Για κάθε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. 6944755650, 6944531705, 2310 207 715, 2310 207 601