Συνέντευξη της αθλήτριας Συγχρονισμένης Κολύμβησης του Ηρακλή Θεσσαλονίκης